ร่วมแสดงความยินดี 51 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

19 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวชุรี โชคชัย ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 
แกลลอรี่