สานสันพันธ์แมสคอม มช. จัดบรรยายพิเศษ ส่องเทรนด์แการตลาดในระดับส่วนภูมิภาคและระดับประเทศ

20 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

กระบวนวิชา 851353 MEDIA & PRO FOR MKTG COMM ร่วมกับ โครงการอบรมในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน จัดบรรยายพิเศษ “ส่องเทรนด์การสื่อสารการตลาด With Mass comm Alumni” อัปเดตเทรนด์อุการสื่อสารการตลาดทั้งในระดับส่วนภูมิภาคและในระดับประเทศ จาก 5 วิทยากรมากประสบการณ์ศิษย์เก่าแมสคอม

1. คุณภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการบริษัท มิด ดิจิทัล มีเดีย คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2. คุณชญาพัฒณ์ ภู่เกตุ ประธานกรรมการบริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด
3. คุณธนพัฒน์ หมื่นสมบัติ Co-Founder บริษัท Intrend Entertainment
4. คุณจิรวรา วีรยวรรธน CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณเสฏฐวุฒิ ใจบุญ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานลูกค้า บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยการบรรยายพิเศษจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC CMU) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอัปเดตเทรนด์การสื่อสารการตลาดในครั้งนี้

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #MassCommAlumni

แกลลอรี่