วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ The 8th Thailand International College Consortium International Conference 2024 (8th TICC 2024)

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรียาบ ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธช ละวรรณา หัวหน้าสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ The 8th Thailand International College Consortium International Conference 2024 (8th TICC 2024) ซึ่งจัดโดยเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทยจำนวน 8 แห่ง โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Integrating Perspectives from Different Disciplines for Current and Emerging Society Needs towards Sustainable Development Goals (SDGs)” ซี่งจัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ราย นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย เข้าร่วมนำเสนอผลงานปากเปล่า (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการครั้งนี้


แกลลอรี่