ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย End of IC Technology and the Rise of Quantum Computer Development

20 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

     โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “End of IC Technology and the Rise of Quantum Computer Development” เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัม ตลอดจนการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ในอนาคต ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30  น. ณ ห้องประชุม SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คลิก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล suwannajak.j@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 08 5614 8566 

แกลลอรี่