คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2565"

8 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์

ประธานกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2565

แกลลอรี่