คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2565

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2565 โดยกิจกรรม Lanna Workshop การประดิษฐ์โคมล้านนายี่เป็ง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ลาน F1 อาคารเรียนและอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่