โครงการจุดชนวนความคิด ติดอาวุธบุคลากร สู่ความพร้อมการเป็นผู้บริหาร Prepare for Future Leaders (PFL) รุ่นที่ 2

11 เมษายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กองบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรม "โครงการจุดชนวนความคิด ติดอาวุธบุคลากร สู่ความพร้อมการเป็นผู้บริหาร Prepare for Future Leaders (PFL) รุ่นที่ 2" เพื่อพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นำด้านการบริหารบุคลากร ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 4 เมษายน 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ ( UNISERV ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
แกลลอรี่