ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน

16 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร และอาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ เข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ให้กับคุณครูในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องไร้พรมแดน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่