ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล ในการเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมนอกสถานที่ทางด้านชีววิทยากับกิจกรรมภายใน CMU FARM at MAEHIA

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ จีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล ในการเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมนอกสถานที่ทางด้านชีววิทยากับกิจกรรมภายใน CMU FARM at MAEHIA พร้อมร่วมปลูกต้นทองกาว จำนวน 50 ต้น ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แกลลอรี่