วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

25 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์อันเป็นกิจกรรมที่สำคัญและสืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมขันโตกครั้งแรกของวิทยาลัยฯหลังจากที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสานสัมพันธ์รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรียาบ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารวมกว่า 87 คน
แกลลอรี่