คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครตำแหน่งอาจารย์จำนวน 7 อัตรา

22 มีนาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP140004 EP140005 EP140006 EP140007 EP140008 EP140011 และ EP140012 โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราแบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเ ลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านทาง e-mail : hr.nursecmu@gmail.com หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์โดยระบุหน้าซองถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบมาพร้อมนี้
แกลลอรี่