กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS และ IPAS) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

17 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS และ IPAS)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
/ สาขาที่เปิดรับ / สาขาที่เปิดใหม่ Environmental Science (นานาชาติ)
และ DATA Science (วิทยาการข้อมูล) ฯลฯ
(คลิกอ่านรายละเอียดที่แกลเลอรี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษาฯ โทร. 053 943315-6
แกลลอรี่