ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่าย Strong Academy

19 เมษายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่าย Strong Academy ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี โดยมีนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565