CMU Mobile Application พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ระบุ Clean Room ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Mobile Application พัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติม มีฟังก์ชัน CMU Air Quality  ระบุ Clean Room ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ง่าย เพียง 3 Step

* สามารถดูค่าฝุ่น PM2.5 (ชั่วโมง/รายวัน)   

* ดูห้องปลอดฝุ่น Clean Room ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือสามารถเข้าดูรายละอเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://cmu.cmuccdc.org/

จากสภาวะวิกฤตฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ได้จัดพื้นที่ปลอดภัย Clean Room ที่มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter PM2.5 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง และคณะ ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างทั่วถึง


ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่