ทันตฯ มช. เปิดใช้ระบบระบายอากาศภายในคลินิกบริการทางทันตกรรม

25 มีนาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์


"8 กุมภาพันธ์ ทันตฯ มช. เปิดใช้ระบบระบายอากาศภายในคลินิกบริการทางทันตกรรม เพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด"
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วย ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ให้บริการทางทันตกรรม จึงได้เร่งทำการปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในคลินิกบริการทางทันตกรรมใหม่ทั้งหมด ภายใต้การควบคุมและดูแลของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านบาท
ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด ... ด้วยความปราถนาดีจาก Dent CMU

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/dentcmu
แกลลอรี่