ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา “The Brian Nixon Fund for the protection of Asia elephants in Thailand” ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา “The Brian Nixon Fund for the protection of Asia elephants in Thailand” ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลาจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565

แกลลอรี่