สื่อสารฯ จับมือ บริษัท โซโนส ลิบรา ลงนาม MOU เพื่อ Upskill Reskill ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรฯ

1 สิงหาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านการบันทึกเสียงและการแสดง กับ Mr. Alfonso Martin ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โซโนส ลิบรา จำกัด (Sonos Libra) บริษัทผู้นำด้านระบบเสียงและการแสดง โดยมี คุณจิรัสย์ภูมิ บวรพัฒน์นนท์ นักจัดการงานทั่วไป หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ คณะการสื่อสารมวลชน และคุณกันตพงศ์ บุญญานุพงศ์ บริษัท โซโนส ลิบรา จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม MCB1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มช.

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน เพื่อแลกเปลี่ยน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน Professionals Audio ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะการสื่อสารมวลชน มช. ให้มีความรู้เชิงวิชาการ ส่งเสริมและฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในด้านการบันทึกเสียงและการแสดง การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ช่วยจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการความรู้กับองค์กรวิชาชีพ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

Sonos Libra มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร Professionals Audio ในประเทศไทย โดยการนำผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการอบรม ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ เสริมสร้างจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีเสียงให้ล้ำสมัยอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้วงการเสียงในประเทศไทย ก้าวขึ้นไปเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #SonosLibra
แกลลอรี่