โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมที่พักปี 2565

22 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมที่พักปี 2565 โดยมีนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) และคุณอนาวิน สุวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว ที่ลดผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์จากกิจกรรมในโรงแรม โดยพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมออนไลน์ สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก (พลังงาน น้ำ ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก) ที่จะสะท้อนการดำเนินงานของธุรกิจ สร้างศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในการประกอบการตัดสินใจ เป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมด้วยผู้ประกอบการโรงแรมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โถงนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

 
แกลลอรี่