ร้านเกษตร มช. ร้านค้าจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยในรั้ว มช.

18 พฤษภาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอก ที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก แนวปฏิบัติตามมาตรการของการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว รัฐบาลขอความร่วมมือและจนกระทั่งมีมาตรการจากทางภาครัฐให้ประชาชนงดออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก แต่หากมองในมุมกลับการระบาดในวงกว้างของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และการดูแลตัวเองเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมมากขึ้น ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และการบริโภคอาหารให้มีประโยชน์ ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องตัวเราเอง หลักการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นหลัก 5 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ อารมณ์ และอุจาระ ทั้ง 5 ส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน และหากเราปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้สุขภาพของเรามีความแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย แต่ด้วยสภาวะปัจจุบัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ปัญหาฝุ่น P.M2.5 ปัญหาของเศรษฐกิจถดถอยที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ สารอาหารที่ร่ายกายได้รับไม่ครบ ไม่ได้ออกกำลังกาย อากาศไม่มีอากาศบริสุทธิ์มาหายใจด้วยปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM.2.5 ที่เป็นผงฝุ่นละเอียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ยิ่งสภาวะอารมณ์ในสถานการณ์ระยะนี้เต็มไปด้วยความวิตกกังวล สุดท้ายส่งผลให้ระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำ เจ็บป่วยง่าย และมีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน หากจะพูดถึงการดูแลสุขภาพด้วยหลัก อ. อาหาร จึงเป็นปราการด่านแรกที่เราต้องเอาใจใส่ และดูแลเป็นพิเศษในชีวิตประจำวัน เมื่อทุกคนปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน มีเวลาที่จะทำอาหารรับประทานเอง เลือกที่จะบริโภคอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องการผ่อนคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้น แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จึงจำเป็นต้องมีความมั่นใจด้านความปลอดภัย ของพืช ผัก ที่จะนำมาปรุงอาหาร หากท่านเดินทางเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา ก็ต้องนึกถึงร้านเกษตร มช.(Aggie CMU Shop) ที่ดำเนินงานภายใต้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ที่หลากหลาย ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง มีสินค้าหลายประเภทให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ อาทิ เช่น ผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารสำเร็จรูป หรือหากท่านมีเวลาต้องการปลูกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัวไว้รับประทานและประดับบ้าน ทางร้านมี เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์พืช ต้นไม้ ดินปลูกคุณภาพดี อุปกรณ์ทางการเกษตร และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำหน่ายครบวงจร นอกจากนั้น จุดเด่นของสินค้าที่วางจำหน่ายภายในร้านเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรมาจากภาควิชาและศูนย์ฯ ต่างๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสดจะผ่านการตรวจสอบปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ร้านเกษตร มช. เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนรักสุขภาพใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหาร เสริมสร้างภูมิต้านทานในช่วงสถานการณ์แบบนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกซื้อ สินค้าผลผลิตเกษตรที่สด สะอาด ปลอดภัย มาครบจบที่เดียว ที่ร้านเกษตร มช. ที่ตั้งร้านอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเล็ก (อาคารดอยคำ) ถนนสุเทพ บริเวณสี่แยกตลาดต้นพะยอม เข้าทางประตูโครงการหลวงพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน ในราคาย่อมเยาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดการฝากขายสินค้าได้ที่ 059-944665

แกลลอรี่