มช. จัดกิจกรรม “โยคะเพื่อสุขภาพ” เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 8

19 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Yoga for Harmony and Peace” เพื่อเฉลิมฉลอง วันโยคะสากล International Day of Yoga ครั้งที่ 8 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                ในกิจกรรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเสริมว่า “รู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้ศาลาอ่างแก้วเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมโยคะอีกครั้ง เพราะนอกจากจะเป็นจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นโยคะเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศอินเดีย กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย” จากนั้น นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวเพิ่มเติมว่า “นับตั้งแต่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือน ก.ย. 2557 ได้ประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันโยคะสากล โยคะก็ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ โยคะจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวของจิตใจและร่างกาย ความคิดและการกระทำ การยับยั้งชั่งใจและความสมปรารถนา ความกลมเกลียวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในขณะที่การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก หลายคนได้นำโยคะมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินหายใจให้ดีมากยิ่งขึ้น”       

               สำหรับกิจกรรมภายในมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ จากสถาบันสอนโยคะ Spirit Yoga Studio มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี โดยผู้ที่ไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนสามารถเล่นตามได้ การเล่นโยคะมีประโยชน์สำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในการยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายจากการทำงาน และสามารถเล่นได้ทุกวัน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน แสดงให้เห็นว่าโยคะยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพ


               การจัดงานวันโยคะสากล จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะให้ผู้คนได้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะนี้ สิ่งนี้จะเป็นความพิเศษและความช่วยเหลืออันล้ำค่าของประเทศและวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อมนุษยชาติของโลกเรา รวมถึงประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่