อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564

6 กันยายน 2564

คณะวิจิตรศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนัสยา โวหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Finalist Emerging Designer Awards 2021 ด้าน Product Design ในโครงการ Designer of the Year 2021 จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/FINEARTSCMU/
แกลลอรี่