อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัล “แม่พิมพ์ต้นแบบ” สาขา “ครูดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓

18 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “แม่พิมพ์ต้นแบบ” สาขา “ครูดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานพิธีมอบรางวัลโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๑๐ ในงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่