“บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน

27 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยสังคม

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญชวนศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนที่สนใจในการทำงานศิลปะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมของเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชิงปฏิบัติการบันทึกภาพเมืองตามแหล่งมรดก 6 แหล่งสำคัญ (Urban Sketching)  “บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน”
https://sites.google.com/view/heritage-sketch/home

ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 942 575 , 084 237 6473
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม, มช. :: Social Research Institute, CMU Faculty of Architecture Chiang Mai University Chiang Mai City of Crafts and Folk Art คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) กลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ สีน้ำเชียงใหม่
แกลลอรี่