คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr. Will Pitt ผู้จัดการ Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ Dr. Will Pitt ผู้จัดการ Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการติดตามความคืบหน้างานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ SCBI ภายใต้การดูแลของ Dr. Janine L. Brown พร้อมทำความร่วมมือเพิ่มเติมทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับช้างและสัตว์ป่า และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่