ขอเชิญรับชมและรับฟัง รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมให้ความรู้เรื่อง "โรคร้ายทำลายช้าง (เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง)" ในรายการ สัตวแพทย์อาสา จส100

14 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์


 

แกลลอรี่