ต้อนรับคณะจากโครงการ Canadian-Myanmar Research Fellowship 2022-2025

15 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากโครงการ Canadian-Myanmar Research Fellowship 2022-2025 ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือและแลกเลี่ยนข้อคิดเห็นในความร่วมมือต่างๆ ของโครงการ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่