ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography Seminar and Workshop: basic and clinical application

30 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เชิญชวนสัตวแพทย์ทุกท่านเพิ่มทักษะในการใช้เครื่อง echocardiography สำหรับการวินิจฉัยโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกั[กายวิภาคศาสตร์ของหัวใจในสัตว์เลี้ยงและการรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะโรคหัวใจ พัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในโรคระบบของหัวใจโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
.
- ลงทะเบียน ... ภาคบรรยาย 1,000 บาท
- ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565
- ลงทะเบียน...คลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLScbXoC8YfPF.../viewform

- กำหนดการ https://www.canva.com/.../i2ydMAlAzqmazic0iPBQjw/view...
แกลลอรี่