โรบินฮู้ด จับมือ สื่อสารฯ มช. ลงนาม MOU พร้อมจัด Pitching Challenge แผนการสื่อสารการตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขยายตลาดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

19 เมษายน 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ลงนามความร่วมมือกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน สนับสนุน ส่งเสริมการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่มีมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริงผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

พิธีลงนามความร่วมมือได้รับเกียรติจากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นผู้แทนลงนามฯ โดยมีคุณวิลาสินี จิวานนท์ Head of Partner Aquisition Management Robinhood พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานจากบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด รวมถึงคณาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวยังได้จัดงาน Robinhood Pitching Challenge ประกวดแผนการสื่อสารการตลาดโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดและแสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสการแข่งขันธุรกิจแพลตฟอร์ม Robinhood และขยายตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท

การประกวดในครั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดและผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม และได้นำเสนอแผนการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ Pitching Challenge ทางออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมตัดสินรางวัลจำนวน 5 ท่าน จากทีมผู้บริหารโรบินฮู้ด คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์ Head of Food Business และคุณศรัณย์ ชินสุวพลา Head of Marketing พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะการสื่อสารมวลชน นำโดยรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา และผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป, รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร โดยผลผู้ชนะการประกวดมีจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ทีม มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม วีรสตรีขี่ม้าขาว เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม โรบินฮู้ดเรนเจอร์ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
– รางวัลขวัญใจกรรมการ ทีม นะโมสาธุ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

นับเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ประสบความสำเร็จด้วยความประทับใจ โดยในอนาคตจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.masscomm.cmu.ac.th และ Facebook Page: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่