วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารดิจิทัล

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารดิจิทัล  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ S4070011

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://cmu.to/4HJup

แกลลอรี่