คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด In-country Study Program 2019 สำหรับคณะนักศึกษาจาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์พรศรี ไร้ท์ จาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชาวญี่ปุ่น จำนวน 27 คน มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ “In-country Study Program 2018” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะนักศึกษาจาก Kanda University of International Studies ได้มีโอกาสศึกษาภาษาไทยพื้นฐานและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ อาหารและขนมไทย, รำไทย, ดนตรีไทย, ศิลปะลายไทย, มวยไทย, การละเล่นเด็กไทย, การตัดตุง, การพับใบเตย, การประดิษฐ์โคมหูกระต่าย, การประดิษฐ์ถาดใบตอง และการแกะสลัก เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะฯ ที่เข้าร่วมในการให้การดูแลและคำแนะนำในการปรับตัวแก่คณะนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกด้วย

More Detail : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2042