ขอเชิญร่วมนิทรรศการและกิจกรรม "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ประจำปี 2566 แจกฟรี กล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

23 พฤศจิกายน 2566

สำนักหอสมุด

       ขอเชิญร่วมนิทรรศการและกิจกรรม "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วย

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เศรษฐกิจพอเพียง"

  • แจกกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

  • ซุ้มกาดพอเพียง

  • Workshop "ทุบสีจากธรรมชาติ"

แกลลอรี่