ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

10 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานด้าน การพยาบาลสัตว์ ในแผนกอายุรกรรม คลินิกเฉพาะทาง ศัลยกรรม ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต ดูแลสัตว์ขณะเจ็บป่วย และดูแลฟื้นฟูสัตว์หลังการรักษา การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และดูแลด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ

สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2565
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

แกลลอรี่