CMUBS ร่วมแสดงมุทิตาจิตพระครูวินัยธร นำชัย ชยากโร

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูวินัยธร นำชัย ชยากโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมเป็นพระครูวินัยธร ภายใต้ฐานานุศักดิ์ของพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โอกาสเดียวกัน รศ.ดร.อดิศักดิ์ ได้เป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ น้อมถวายน้ำปานะและเครื่องคอมพิวเตอร์ แด่วัดป่าพุทธพจนาราม เพื่อใช้ในกิจการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับพระครูวินัยธร นำชัย ชยากโร เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นนักศึกษาเก่าของคณะบริหารธุรกิจรหัส 30 ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาของคณะบริหารธุรกิจ
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่