คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer (วัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุ้น)

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ประจำเดือนพฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 12, 19 และ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 - 11.30 น.

เกณฑ์ผู้รับบริการ
1. ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้าย 3 เดือนขึ้นไป
3. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการติดเชื้อ 3 เดือนขึ้นไป
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ และการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุณาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 053-944981 (ในเวลาราชการ)
**ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน QR CODE ได้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป**

แกลลอรี่