คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

22 มิถุนายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เนื่องในโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีด้านวิชาการ ให้การกล่าวต้อนรับและพูดคุยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ ในส่วนของ ประวัติความเป็นมา ,จำนวนนักศึกษา ,และเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาต่อในรอบต่างๆ พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.