งานประฐมนิเทศ โครงการ Gifted School& Pre School 2020

1 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Gifted School& Pre School 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ที่สนใจและชื่นชอบในเทคโนโลยีได้เปิดประสบการณ์การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ชอง เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่10 มกราคม 2564 ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่