เปิดรับสมัครนักวิ่ง LAW CMU RUN 2020

8 พฤศจิกายน 2562

คณะนิติศาสตร์

LAW CMU RUN 2020 ครั้งที่ 1  งานวิ่งที่คุณจะได้เปิดโลกแห่งกฎหมาย First time :RUN for Law and society" เป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวิชาการ และเป็นการฉลองวาระครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


แบ่งรุ่นอายุการแข่งขันดังนี้
LAW MINI
- รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)

VIP / LAW FUNRUN ไม่จำกัดอายุและเพศ

>>> รับสมัครจำนวนจำกัด

>>> สมัครได้ที่ http://lannarunning.com/law2020

รายละเอียดระยะทางวิ่ง มีดังนี้
.
VIP ค่าสมัคร 999 บาท เลือกวิ่งระยะทาง 3.5 KM. / 7.5 KM. ได้รับเสื้อ เหรียญ และได้รับถ้วยรางวัลทุกคนหลังจากเข้าเส้นชัย

 LAW MINI ค่าสมัคร 399 บาท วิ่งระยะทาง 7.5 KM. ได้รับเสื้อ เหรียญ

** และได้รับถ้วยรางวัลเฉพาะลำดับที่ 1-5 ของแต่ละรุ่นการแข่งขัน
.
 LAW FUN RUN ค่าสมัคร 399 บาท วิ่งระยะทาง 3.5 KM. ได้รับเสื้อ และเหรียญ
.
.
>>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   
Facebook : https://www.facebook.com/LAWCMURUN2020
Inbox : m.me/LAWCMURUN

แกลลอรี่