รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดที่จอดรถสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต

16 พฤศจิกายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

.
แกลลอรี่