สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

21 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ด้าน Social Return on Investment (SROI)  จำนวน 1 อัตรา   ตำแหน่งเลขที่ EP230008  

2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ด้านนโยบายและแผน และ EdPEx) จำนวน 1 อัตรา   ตำแหน่งเลขที่ EP230013

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครทางเว้บไซต์รับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย https://hr.oop.cmu.ac.th/recuitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน  2567 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ติดต่อได้ที่ งานบริหารทั่วไป โทร.053-942454

 

แกลลอรี่