นศ.แมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ระดับประเทศ โครงการ TOYOTA Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว

10 เมษายน 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิด “Toyota Campus Challenge ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน” โครงการ TOYOTA Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ Toyota Alive Space บางนา

นางสาวณิชกมล กันอ่วม, นายธีรศักดิ์ ตันท้าว และนางสาวมัสฤณ ผอบทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม “สามใบเถา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ และอาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้วางแผนและจัดทำ Mascot “อ้ายช้างเบา” ที่เป็นตัวแทนของโครงการ “ลูกจ๊าง เบาๆ หน่อย บรึ้นนน บ่อยๆ ใจ๋บ่ดี” เพื่อช่วยเตือนชาว มช. ให้ขับขี่อย่างระมัดระวัง ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้ว มช. ส่งเสริมให้นักศึกษา มช. เรียนรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด ได้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม โดยการพิจารณาคัดเลือกจากแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดย 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน, วิธีการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอผลงาน และความรู้เกี่ยวกับสื่อทางด้านออนไลน์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และร่วมแข่งขันนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom จนสามารถผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อนำแผนงานไปประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในสถานศึกษาตามที่ได้นำเสนอไว้ (ระยะเวลา 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2567 โดยในวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการเข้าร่วมนำเสนอผลลัพธ์หลังจากการประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในสถานศึกษารวมทั้งวิธีการประเมินผลต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ผลการคัดเลือก ทีม “สามใบเถา” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ทุนการศึกษารวมมูลค่า 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Rainbow Dash มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม “12 123 12 12 1” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรม Campus Challenge 2023 ครั้งนี้ มีจำนวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,554 ทีม

“อ้ายช้างเบา” และคณะทำงาน ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 21 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, CMUAA สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ลูกช้าง รักชีวิต หน่วยงานส่งเสริมจราจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, FM100 เสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, CMU Safety team, โตโยต้านครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่, โตโยต้าลานนาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่, หน่วยงานจราจรกลางจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานใหญ่ผึ้งน้อยจังหวัดเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ให้ความร่วมมือ ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้

นับเป็นโอกาสและความสำเร็จของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ซึ่งอนาคตจะได้พัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดผลิตผลงานที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ช่องทางการติดตามโครงการ FB Page : Changbao.official

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 
#MassCommCMU
ข้อมูลโดย : https://cmu.to/VPEe2
แกลลอรี่