ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรม Online Library Class เดือนกันยายน 2563

2 กันยายน 2563

สำนักหอสมุด

             ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรม Pharmacy Library Class: Online Training ประจำเดือนกันยายน 2563 ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/KLw1F โทร. 0 5394 4328 email: pharlibcmu4328@gmail.com 

แกลลอรี่