การใช้ประโยชน์จากพืชที่มีคุณสมบัติทางอัลลีโลพาที

20 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การใช้ประโยชน์จากพืชที่มีคุณสมบัติทางอัลลีโลพาที เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดวัชพืชในระบบการปลูกพืชแบบยั่งยืน ปอเทืองเป็นพืชคลุมดินที่สามารถลดความหนาแน่นวัชพืชและพัฒนาการของเมล็ดวัชพืช ซึ่งปอเทืองมีคุณสมบัติทางอัลลีโลพาทีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดวัชพืชได้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติทางอัลลีโลพาทีของปอเทืองในช่วงระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ มีการแสดงออกแตกต่างกัน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาจึงมุ่งเน้นเพื่อประเมินผลทางอัลลีโลพาทีของปอเทืองในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตที่ส่งผลต่อความสามารถในการป้องกันกำจัดวัชพืช
ตีพิมพ์ในวารสาร Biocontrol Science and Technology
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tandfonline.com/.../10.../09583157.2021.1881446


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่