ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 5/2565

26 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 5/2565
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM
แกลลอรี่