การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

21 มิถุนายน 2565

กองพัฒนานักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
แกลลอรี่