พิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)

13 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

ปิดฉากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO) 9 – 13 พ.ค. 67 ณ จังหวัดเชียงใหม่

       13 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad (21st TMO) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงาน และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ สอวน. สสวท. และศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ

ภายในงานมีการสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนอย่างเข้มข้น ตลอดจนการนำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมเชิงสันทนาการเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 16 ศูนย์ นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก สสวท. พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์ รวมทั้งนักศึกษาพี่เลี้ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 300 คน

ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 9 รางวัล เหรียญเงิน 16 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 32 รางวัล และรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลคะแนนสูงสุดประจำภาค และคะแนนรวมสูงสุด 10 รางวัล สามารถติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/TMO21CMU

แกลลอรี่