ให้การต้อนรับคณะจาก Andong National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

6 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Seong-Hwan Kim, Head of International Cooperation Office พร้อมคณะจาก Andong National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่