การอบรมการทำสมาธิหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมการทำสมาธิหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) สมาธิเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 80 คน