งาน “รับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 21 (VET 80) – บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงาน “รับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 21 (VET 80) – บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57” พร้อมกันนี้ น.สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ นศ.สพ.วุฒิพงศ์ โตเจริญนิรัติศัย ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ร่วมพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=64

แกลลอรี่