นศ.สาขาวิชาภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน
  1. นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทชาย ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. นางสาวณัฐชา หาญเกิดศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทหญิง
  3. นายอภิรมย์ หนองพร้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทชาย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่