ผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr.Eric Deharo, Dr.Sabrina Locatelli, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong จาก French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) และ ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง จาก คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร. อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับ Dr.Eric Deharo, Dr.Sabrina Locatelli, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong จาก French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) และ ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง จาก คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสหารือเพื่อวางแนวทางสร้างความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=57 

แกลลอรี่